Norsk Fjellfestival ønsker å utvide staben med ei halv stilling. Nå foreslår de å etablere ei full stilling på Åndalsnes, der halvparten av arbeidet er for Nordmøre og Romsdal friluftsråd.

– Ført og fremst er det den allsidige og mektige naturen i Rauma som gjør at dere skiller dere ut. Den er det ikke noen som kan ta kreditt for. Men Rauma kommune har mye de kan bidra med til de andre medlemskommunene våre. Dere er flinke til å legge til rette for aktiviteter i naturen, og turkassetrimmen som nylig ble åpnet, er et godt eksempel på det, sier Hugo Tingvoll.

Venter på ny leder

Styret i Nordmøre og Romsdal friluftsråd skal i morgen ansette en ny leder etter Ingolf Morks plutselige bortgang. Hugo Tingvoll er ansatt som fagleder for friluftsliv i organisasjonen, men har den siste tida vært konstituert som leder.

– Norsk Fjellfestival gjør at folk legger merke til mulighetene i Rauma. Festivalen er flinke til å profilere seg, og til å skape et image for kommunen, mener Tingvoll.

Både han og styreleder i Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Olav Bjørn Nilssen, synes initiativet om ei samarbeidsstilling i Rauma, er spennende.

– Geografisk utkant

Begge presiserer at forslaget ikke vil bli vurdert før etter at en ny daglig leder i Friluftsrådet er på plass.

– Vi er enige om at dette er interessant, men at vi må gjøre ting i riktig rekkefølge. Derfor kan jeg heller ikke si noe om når vi eventuelt kan begynne å vurdere et samarbeid, sier Nilssen, som legger til han ser at det kan bli ei utfordring å legge ei slik stilling til Rauma.

– Rauma er en utkant i friluftsrådets geografiske område, sier han.

Tingvoll forteller at de har et behov for utvidelse også i friluftsrådet, som seinest for få måneder siden fikk nye medlemskommuner i Rauma og Tingvoll kommune.

– Vin, vinn situasjon

Festivalsjef i permisjon, Christel Siem, er overbevist om at det er en vinn, vinn situasjon om friluftsrådet blir sterkt forankret i Rauma.

– Spesielt i forhold til det å kunne markedsføre hverandre, sier hun.

Hun mener ei slik stilling vil forankre fjellfestivalen ytterligere.

– Flere folk må bety at vi får gjort mer av det vi ønsker å gjøre, spesielt i satsing på barn og unge. Ei slik stilling vil også sikre kontinuitet i festivalen, rett og slett ved at man er to om noe skulle skje, sier hun.

Allerede interesserte

Siem har forståelse for at friluftsrådet nå er i en spesiell situasjon og derfor trenger litt tid, men kan fortelle at ryktene om at ei stilling vurderes, allerede har spredt om seg.

– Mellom åtte og ti personer har allerede tatt kontakt med oss angående jobben. Jeg tenker at ei slik stilling må være et spark bak for folk som tenker på å flytte heim, avslutter hun.

Christel Siem i Norsk Fjellfestival.