Raumaværingen var stupfull da han mai i år bestemte seg for å kjøre bil fra ei hytte til Åndalsnes sentrum. Etter 5-6 kilometer inn til byen, kjørte han noen rundt på Åndalsnes, midt på dagen, før ferden gikk tilbake til hytta. Den domfelte har forklart at akkurat hjemferden gikk uten han selv bak rattet, ettersom en dame kjørte ham hjem etter å ha observert at han var beruset. Domfelte har forklart at han drakk også etter at han kom tilbake til hytte, før han ble pågrepet av politiet. Akkurat hvor full raumaværingen var da han rattet rundt i byen, er dermed noe usikkert. Blodprøver tatt om lag en og en halv og to timer etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på henholdsvis 3.09 og 2,94 promille. Til sammenlikning regner Folkehelseinstituttet en promille over 3 som potensielt dødelig. Det er imidlertid verdt å merke seg at personer med høgt alkoholforbruk utvikler en noe høgere toleranse for alkohol. Romsdal tingrett har imidlertid valgt å tro på at domfelte har drukket også etter bilkjøringen. De legger dermed til grunn at mannen hadde en promille på 2,5 da han satte seg bak rattet. Sistnevnte er domfelt for promillekjøring også en gang tidligere, samt at han også har dommer for legemsfornærmelse og mindre overtredelser av narkotikalovgivningen. Dette har vært skjerpende omstendigheter, samt at promillen var så høy. I formildende retning har retten lagt vekt på at domfelte har gitt en uforbeholden tilståelse i saka. Samme mann erkjenner at han har et betydelig rusproblem og skal nå etter planen på et tre måneders rehabiliteringsopphold. Raumaværingen dømmes derfor til 30 dagers ubetinget fengsel. Han må i tillegg betale 10.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i ytterligere 15 dager. Han mister også førerkortet i to og et halvt år. Dommen er noe mildere enn påtalemaktens påstand om 45 dager bak murene og 15.000 kroner i bot. Retten ble administrert av Oddne Hansen. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964