Dyre varer. Torsdag ettermiddag fikk politiet melding om flere tjuverier av båt og motor fra Måndalen camping. Lensmannen i Rauma skal ha bedt de berørte om å anmelde forholdet til politiet, heter det i politiloggen.