Styret i Helse Møre og Romsdal ber direktøren fratre