Fjorden det er snakk om ligg mellom bygdelaga Rødven, Eidsbygda og Holmemstranda - med andre ord Rødvenfjorden.

Jollen som vart funnen drivande er raud av farge, Pioneer av merkje og lengda er 12 fot.

No er båten teken vare på av finnaren.

Politiet har teke på seg oppgåva som formidlar av opplysningar kven som eig den 12 fot lange raudkledde jollen.