Ole Kjell Talberg er helt klar på at Rauma kommune ikke har kapasitet til å lage reguleringsplanen som trengs i forbindelse med et framtidig påslag for Langfjordtunnelen et eller annet sted på Holmemstranda. Han mener det heller ikke er vanlig at det er kommunene som skal gjøre et slikt arbeid i forbindelse med et bompengefinansiert vegprosjekt.

– Derfor kommer vi til å ha et møte med både Molde kommune og med representanter for Langfjordtunnelen der målet er å bli enige om et opplegg for dette arbeidet, sier Talberg. Han mener det er naturlig at enten Vegvesenet tar seg av dette eller aller helst at utbygger selv skaffer seg den nødvendige kompetanse for et slikt arbeid.

– Kan du tidfeste hvordan den kommunale behandlingen vil bli framover av denne saken?

– Det er ikke lett, men dette vil ta tid. Først må vi avvente kommuneplanen som kanskje kommer om ikke så lenge. Den skal til politisk behandling i Planutvalget og det kan tidligst skje i maimøtet, eller kanskje i junimøtet. Så er høringsfristen minimum seks uker og så skal høringsuttalelsene tas hensyn til før det legges fram for ny politisk behandling.

– Betyr det at vi ser høsten før en reguleringsplan kan påbegynnes?

– Det betyr nok det ja.

– Og det betyr at tidsplanen som Langfjordtunnelen har antydet er alt for ambisiøs?

– Jeg skal ikke drepe optimismen, men den er nok veldig optimistisk ja. Det er nok rett å si det, sier Ole Kjell Talberg.