Inger Marie Aslaksen er en av 13 som fikk fagbrev i 2010. Syv av disse var møtt frem på Rauma Rådhus torsdag, for å motta blomster og heder for sin innsats.

Hele dagen var satt av til samlinga for lærlingene i rådhussalen, der representanter fra LO, utdanningsavdelinga i Molde, Rauma Næringslag og Nordveggen AS, informerte de fremmøtte om rettigheter og regler i lærlingeutdannelsen.

Etter lunch fikk forsamlingen møte syv av de 13 som fikk fagbrev i fjor. Hver fagarbeider presentere seg og fortalte litt om sin praksistid og erfaring fra utdanningen. På den måten fikk de i salen et innblikk i hva de har i vente.

Yrkestest

Vi fikk en prat med Inger Marie i etterkant, og selv om hun har likt seg godt og lært veldig mye, innrømmer hun at det har vært en tøff tid.

– Lærlingekontrakten er på fire år, med to år skole og to års praksis. Jeg tok grunnkurs i helse og sosial Vg1 og Vg2 i Barn og ungdomsarbeid. Derfra gikk praksisen til Myra barnehage i Isfjorden det første året. Siste året var det praksis som assistent i 8. trinn på Åndalsnes Barneskole. Det var testing av deg selv hele tida, og jeg har nok vokst betraktelig på disse åra, forteller Inger Marie Aslaksen.

Anbefales

Hun vil anbefaler flere unge å velge denne utdanningsformen, og viser til at det er et stor pluss å få en fot innenfor arbeidslivet i ung alder.

–Det er fin måte å få testet seg selv på og om det yrket du har valgt, egentlig passer for deg. Jeg anbefaler alle å ta lærlingekontrakt først, før man eventuelt går videre med tilleggsutdanning, sier Inger Marie selv om hun allerede i ung alder hadde bestemt seg.

– Jeg har alltid likt å jobbe med barn. I utplasseringsukene på ungdomsskolen ble det alltid jobb i barnehagen. Men det ble en helt annerledes opplevelse å få være ansatt et helt praksisår. Jeg ble veldig godt mottatt, og det var alltid en person der som veiledet meg.

– Svarte yrkesvalget til forventningene?

– Det var som forventet, morsomt, men også slitsomt. Særlig lærlingepermen. Det er en mappe der vi må dokumentere og rapportere diverse satte mål som vi må oppfylle under lærlingeperioden. Den var ikke alltid like lett å holde à jour. Men jeg så at det arbeidet ble et godt hjelpemiddel opp mot fagprøven.

– Ja, hva går den ut på?

– Det er en prøve som går over 3 dager. Første dagen planlegger man hva som skal gjøres. Min prøve gikk ut på å være pedagogisk leder for en gruppe barn. Andre dag var gjennomføringen av prosjektet, der en sensor går sammen med deg hele dagen og vurderer det du gjør. Det var ganske slitsomt, smiler Inger Marie.

Siste dagen evaluerer man prosjektet skriftlig, og da får eleven sjansen til å forsvare det som eventuelt ikke gikk så bra.

– Vi vurderer ærlig vårt eget arbeid og konkluderer med hvorfor noe gikk bra eller dårlig. En veldig lærerik prosess.

– Hva kommer du til å fortsette med fremover?

– Nå tar jeg allmenn påbygging for å kunne fortsette på høgskole, hvis jeg ønsker det på et senere tidspunkt. Når jeg er ferdig, skal jeg til høsten søke jobb; først og fremst med barn. Om det blir her i Rauma får tida vise. Jeg er åpen for alt.

Fagsamling. Her er 7 av de 13 nyutdannede lærlingene som fikk fagbrev i 2010. Fra venstre ser vi leder for Rauma og Vestnes Opplæringskontor, Astrid Larshus, Elin Frostad - fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, Tore Hagestande -reparatør tunge kjøretøy, Inger Marie Aslaksen -barne- og ungdomsarbeid, Amanda Talstad Heen - helsearbeid, Marita Frilund - barne- og ungdomsarbeid, Ragnhild Bjermeland - helsearbeid, og Charlotte Overaa - omsorgsarbeid. Foran sitter lønn- og personalsjef i Rauma kommune, Stephanie Bringslid, som tok seg av blomsteroverrekkelsen.