Likevel avviser han ikke at det kan bli mulig for Odd Steinar Vangen og Rema 1000 å flytte inn i Mesterklær-bygget på Øran.

– Det blir en del skjønnsmessige vurderinger, som blant annet omhandler størrelsen på butikken det er snakk om, samtidig som man må vurdere etableringa i sammenheng med området rundt, sier Otnes.

Han forklarer at innsigelsen kom på bakgrunn av at Fylkesmannen mente kommunedelplana ikke gir sikkerhet for at den ikke vil stride med rikspolitisk bestemming om kjøpesenter.

– Det er et forbehold i forskriften om å dele et kjøpesenter opp i flere deler. Det vil for eksempel si at man legger en rekke butikker tett inntil hverandre. Etter regelverket vil en slik konstellasjon også kunne bli vurdert som et kjøpesenter etter regelverket.

– Mesterklær-tomta og Felleskjøp-tomta er to eksempler på at dette kan skje, og ble derfor nevnt i innsigelsen.

– Du avviser ikke at Rema kan etablere seg på Øran?

– Kommunen må gjøre en vurdering av om en slik etablering er i samsvar med plana, og med «kjøpesenterstoppen». Dersom det er strid eller tvil om dette vil Fylkesmannen også se på saka.

– Hva om Rema etablerer et stormarked, som også omfatter kapital- og plasskrevende varer?

– Tja ...blanding av varer er ...et problem. Det er ... ja ... det er et problem, sier Otnes.