– Viktigste årsaken til at det er investert i Bø Transformatorstasjon er å hindre tap av strøm som blir sendt fra produsenter i Innfjorden til det overliggende nettet, forklarer driftssjef Helge Gjerde i Rauma Energi AS.

Det er det kommunalt eide selskapet som står som eier av anlegget. Strømprodusentene i Innfjorden deltar i finansieringen. Trafostasjonen har en stipulert kostnad på rundt 20 millioner kroner.

For lita linje

Linja som i dag frakter strøm mellom Innfjorden og sammenkoplingen mot det overliggende nettet ved Grytten trafostasjon i Romsdalen, er ikke dimensjonert for dagens kraftproduksjon. Det gjør at svinnet av elkraft er stort. I løpet av året forsvinner til dels store strømmengder rett ut i lufta – eller sagt på en annen måte; ut i ingen ting.

– Omfattende analyser viser at bygging av Bø Transformatorstasjon er den beste løsningen, både økonomisk og teknisk, opplyser Gjerde.

Den nye trafostasjonen gjør også at Rauma nå får to punkt knyttet opp til forsyningsnettet – linja mellom Giskemo i Ørskog og Aura-anleggene i Sunndal.

– At vi har to punkt knyttet opp til det overliggende nettet gjør at vi står sterkere med tanke strømforsyningen til kommunen vår, påpeker driftssjefen.

ABB står for hovedentreprisen av det eltekniske anlegget. I dag jobbes det for fullt med montering. Målet er å starte prøvekjøringen av trafoen 1. oktober.