Her ble lista til årets kommunevalg endelig vedtatt – et vedtak som ble gjort uten noen form for endringer. På samme møtet ble det også bestemt at det er de to første på lista som skal kumuleres. Oddbjørn Wærås og Marit Nauste vil dermed, om Ap-velgerne ikke gjør endringer, få dobbelstemmer under høstens valg. De har i utgangspunktet dobbel så stor sjanse for å bli valgt som de andre på Ap-lista.