Politikerne måtte tirsdag bestemme seg for hvordan den rådgivende folkeavstemnignen skal gjennomføres 25. april.

Den største debatten ble om innholdet i informasjonsbrosjyren som skal ut til folket i forkant av avstemningen.

Slik foreslo administrasjonen at brosjyren skulle se ut, men særlig Senterpartiet hadde store innvendinger til de framsatte fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Senterpartiet hadde blant annet flere ulemper med Stor-Molde-alternativet de ønsket å føye til, samt en rekke andre endringer de foreslo.

- Vi mener forslaget fra administrasjonen er ubalansert. Intensjonen med disse forslagene er å gi nøytral, god informasjon til folket, sier Gudrun Herje Langseth (Sp).

- Disse endringsforslagene er ikke basert på synsing og politisk standpunkt, men på fakta og de intensjonsavtalene som foreligger, sier Magnhild Vik, som tidligere har tatt til ordet for at  Senterpartiet ønsker at Rauma skal fortsette som egen kommune

Det meste falt

Også Per Arne Skomsø (SV) foreslo å fjerne et punkt, nemlig ulempen om at Rauma alene er sårbar for endringer i inntektssystemet.

- Alle kommuner er det, så det gir ingen mening, agrumenterte han.

Andre politikere tok til orde for at at fremstillingen var nøytral og faktabasert.

- Vi må ikke undervurdere folket i Rauma, her kommer mange følelser til å spille inn. Det de skal lese skal ikke være farget politisk; vi må komme med enkel og grei saksopplysning, mente David Grøvdal (Ap)

- Slik jeg ser det er punktene i innstillingen en nøytral faktaframstilling, sier Arne Hop (Krf)

- Det er trist at Senterpartiet brukte to timer ekstra i møtet på å fremme 30 forsøk på å omgjøre en nøytral informasjonsbrosjyre til en partipolitisk propagandablekke, mener Peder Gjerstad (H), og legger til at han mener de burde fremmet synet sitt i formannskapet og valgstyret først.

- Eller de kunne sndt ut forslagene sine i forkant, i stedet for å å be kommunestyret ta stilling til en hel haug med forslag på sparket, mener han.

Det meste falt

Alle de framsatte forslagene til endringer falt, og brosjyren blir slik administrasjonen har utarbeidet.

Unntaket var punktet "Nye muligheter knyttet til Møreaksen" var listet som en svakhet med Rauma-Vestnes, som alle politikerne var enige om at er en feil og skal skal strykes.

Tre valg som skal rangeres

Politikerne stemte i kommunestyret enstemmig for preferansevalg. Det var også innstillinga fra administrasjonen og formannskapet.

Enkelt forklart betyr preferansevalg at man skal rangere de tre alternativene fra en til tre, i stedet for å bare stemme på den man helst vil ha.

Politisk sekretær Trygve Børsting forklarte fordelene og ulempene med denne metoden for politikerne.