Under Rauma Energi sin ekstraordinære generalforsamling ble det torsdag ettermiddag gjort et enstemmig vedtak om å gi fire millioner kroner i ekstra utbytte til eier Rauma kommune.

På generalforsamlingen i mai ga Rauma Energi fem millioner kroner i utbytte, mot ni millioner året før. I kommunes 2016-budsjett var det regnet med et utbytte tilsvarende det i 2015.

Da ba eierne, etter forslag fra ordfører Lars Olav Hustad, styret om å vurdere et tilleggsutbytte senere i år.

- Vi var mer tilbakeholdne med utbytte i år enn tidligere år fordi vi skal i gang med et stor investering der vi skal bygge ny kraftstasjon på Verma, og fordi vi for tiden har historisk lave kraftpriser, forteller styreleder Arne Steffen Lillehagen.

Styret  foreslo nå å gi fire millioner ekstra, og fikk støtte fra en enstemmig generalforsamling. Det betyr at utbyttet totalt blir på samme nivå som i 2015.

- Vi har blant annet solgt en eiendom, som gjør at vi har evnen til å etterkomme dette ønsket, sier Lillehagen.

Hvor stort utbyttet blir de neste årene er usikkert.

- Vi får se hva fremtida bringer. Det blir noen krevende år framover på blant annet på grunn av utbyggingen, sier Arne Steffen Lillehagen.

Det nye kraftverket på Verma skalstå ferdig innen 1. januar 2019 og har et budsjett på esten 400 millioner kroner.