«Det er viktig at vi husker på at det er greit å ha forskjellige meninger, og at vi fortsatt må respektere hverandre»