I Rauma koster vann 1544 kroner, kloakkavgiften 1530 kroner og renovasjon 3113 kroner. Feiinga har en prislapp på 375 kroner og dermed er den samla prisen for disse kommunale avgiftene på 6561 kroner i Rauma. Det er avisa VG som har satt opp den samla oversikta for kommunene i Norge.

Rauma er med dette den 11. billigste i landet. Rett bak Sandøy som er billigst i Romsdal med ei totalregning 50 kroner billigere enn Rauma. Molde er på 20. plass på lista med ei sluttregning på 7015 kroner.

Det innbyggere må betale for kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon (VAR) og feiing, varierer sterkt i Norge. Gebyrene stiger hvert år, men Rauma er langt i fra verstingen.Verstingen er imidlertid de små kommunene, der gebyrene for de kommunale tjenestene ligger opp imot tre ganger høyere enn i byene.

Små er dyrest

Undersøkelsen av de kommunale gebyrer på landsbasis som er utført av Statistisk sentralbyrå for Huseiernes Landsforbund, viser at gebyrene for en 120 kvadratmeter stor bolig, har økt med seks prosent fra i fjor. Det er godt over det dobbelte av inflasjonen. Noe av dette kan forklares med økt standard på vannforsyningen, fornyelse av avløpsanlegg og bedre renovasjon.

Administrerende direktør Petter Batta i Huseiernes Landsforbund, synes det er oppsiktsvekkende at de små kommunene er dyrest.

– Med så mange små kommuner og så mange vann og avløpsverk, er det antakelig ikke mulig å få kontroll med prisutviklinga. Denne konklusjonen er nok en indikator på at mange små kommuner må vurdere å slå seg sammen, i det minste sette i gang med utvidet interkommunalt samarbeid på VAR-sektoren, sier han.

Rapporten fra Huseiernes Landsforbund har for første gang med alle landets kommuner. Den dyreste kommunene er Flå, med til sammen 17.228 kroner totalt for vann, avløp, renovasjon og feiing. Den billigste kommunen er Stavanger med kun 5485 kroner. I Rauma ligger altså totalprisen på 6561 kroner. Gjennomsnittet ligger på 10.621 kroner. Økningen fra i fjor i Rauma, ligger på 4,2 prosent. Altså under gjennomsnittet på vel 6. Med andre ord ikke så mye å klage på for raumaværingene.