Samferdselsdepartementet har nemlig godkjent en søknad fra Trondheim kommune om at beboerne rundt Være og Klett skal slippe å betale bomavgift. Søknaden ble sendt departementet før jul, og fikk godkjenning i slutten av april i år.

Fritaket er begrunnet med at beboerne i området må passere en bomstasjon for å komme seg til skole og barnehage. Også elever på ungdomsskoletrinnet på Vågstranda må passere en eventuell bom – det samme gjelder eventuelle elever til RVS. Med i grunnlaget for fritaket i Trondheim er også at innbyggerne i området må betale bompenger for å nå andre servicefunksjoner i kommunen. Det samme gjelder beboerne på Vågstranda.

Teknisk mulig

En forutsetning for fritaket er at beboernes biler utstyres med autopassbrikker. Trondheim Bomveiselskap AS, som i dag har ansvaret for innkrevingen, vil så ordne det praktiske – at brikken ikke skal utløse krav om betaling ved passering av nærmestliggende bom.

Det er Adresseavisen Nett som hadde en artikkel om dette i april.

Et annet moment som er verdt å ta med når det gjelder argument imot bompengeinnkreving av vågstrandingers bilkjøring gjennom en framtidig Vågstrandstunnel, vil være at de samtidig skal være nødt til å betale avdrag på nedbetaling av Tresfjordbrua. Det vil kanskje ikke svekke argumentasjonen for fritak vis-à-vis Samferdselsdepartementet.

Nå skulle det prinsipielle være ryddet av vegen.