Onsdag ble skattemeldingen for 2017 tilgjengelig, men fortsatt er det nesten tre måneder til det endelige skatteoppgjøret er klart for de fleste.

Skattemeldingen, som i fjor skiftet navn fra selvangivelsen, inneholder bare en foreløpig beregning av hvor mye man skulle betale i skatt i løpet av fjoråret.

Tidligst 27. juni er det endelige skatteoppgjøret klart, og det er også da de aller fleste får skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det som tidligere løpende skatteoppgjør fram mot slutten av oktober.

Skatteetaten understreker som alltid at det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer, og rette eventuelle feil og fylle inn informasjon som skulle mangle.

Automatisk

Fristen for å levere skattemeldingen er som alltid 30. april for privatpersoner, men gjør man ingen endringer, blir skattemeldingen levert inn automatisk. For næringsdrivende er leveringsfristen 31. mai.

Etter 27. juni er neste skatteoppgjør 2. august. Alle som leverer skattemeldingen på papir, får skatteoppgjøret tidligst i august. Ved penger til gode skjer utbetalingen senest tre uker etter at skatteoppgjøret er klart.

I årets skattemelding er post 5.0 – merknadsfelt – fjernet. Feltet for fritekst erstattes med muligheten til å sende utfyllende informasjon som vedlegg til skattemeldingen. Andre endringer gjelder informasjon om verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon.

620 milliarder

For 2016 viste det samlede skatteoppgjøret at 4,2 millioner personlige skattytere betalte 490 milliarder kroner i skatt dette året. I tillegg betalte 305.000 selskaper til sammen 130 milliarder kroner i skatt.

Åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk i gjennomsnitt tilbake 12.500 kroner på skatten i 2016. Det vil si at rundt 3,2 millioner personlige skattytere fikk nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten. Samtidig måtte nær 750.000 betale restskatt på til sammen 23 milliarder kroner, et gjennomsnitt på 31.000 kroner.