Tirsdag 9. september skal Oslo tingrett behandle saken mellom Gubrandsdal politidistrikt og den tidligere reiselivssjefen. Saken prosederes av politiadvokat Lars Rune Ringvik for påtalemyndigheten og Tor Odden for den tiltalte som har innrømmet et underslag på cirka 2,3 millioner kroner.

Det er satt av knappe to timer til enedommersaken. Den tiltalte slipper vanlig rettsak, han får en forenklet rettsprosess.

Les mer om saken på nettstedet til avisa gd.no