Arbeid fører til strømstans mange steder – sjekk om du er berørt