På grunn av anleggsarbeider i forbindelse med ferdigstillingen av nye Trollstigplatået, kommer anlegget til å være stengt for publikum i perioden mandag 4. juni kl 08.00 og lørdag 16. juni kl 08.00.

Stengingen innebærer at det ikke er tilgang for publikum til anleggsområdet og stier og utsiktsramper som er etablert øst for elven. Vegtrafikken over Trollstigplatået påvirkes ikke av anleggsarbeidene og går som normalt, skriver Nasjonale turistveger i en pressemelding.

Anlegget blir midlertidig helgeåpent for publikum fra fredag 8. juni kl 16.00 til mandag 11. juni kl 08.00. I løpet av helgen får publikum tilgang til bru, stier og utsiktsramper.

Anleggsarbeidene 4. juni – 16. juni er sluttfasen av en lang byggeperiode av nye Trollstigplatået.

Lørdag den 16. juni kl 12.00 foretas en storstilt åpning av reiselivsikonet Trollstigen, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen av Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Seremonien markerer også åpningen av Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen og samtlige 18 strekninger i Statens vegvesens turistvegsatsing.

Statens vegvesen beklager den ulempen stengingen av Trollstigplatået 4. – 16. juni kan føre med seg.

Vegtrafikken over Trollstigplatået påvirkes ikke av anleggsarbeidene 4 – 16. juni, men går som normalt.