Det er nå 80 personer som mottar kontantstøtte i Rauma kommune. Det viser ferske tall fra NAV som Åndalsnes Avis har fått tilgang til. Tallene er oppdatert for september i år. Nedgang Sammenlikner vi med tilsvarende tidspunkt i fjor ser vi at det er hele 16 prosent færre kontantstøttemottakere i Rauma nå enn det var i september i fjor. Den gangen var det 95 personer som fikk de mye omtalte midlene inn på konto. Altså en nedgang på 15 mottakere de siste tolv månedene. Utviklingen er ganske lik den vi ser både i Møre og Romsdal og i hele Kontantstøtte-Norge. I Møre og Romsdal var det i september total 2.314 personer som mottok støtten, noe som er 578 færre enn på samme tid i fjor – en nedgang på 19,1 prosent. I landet som helhet var tilbakegangen på 14,6 prosent. Totalt 44.329 personer mottar kontantstøtte i Norge, 7.604 færre enn på samme tid i fjor. Vi ser altså at Rauma har en noe større tilbakegang enn den vi ser ellers i landet, mens vi trekker ned snittet i fylket. – Det kan være ulike faktorer som kan forklare variasjoner mellom kommuner. En årsak kan være svingninger i fødselstall, eller stor tilflytting av barnefamilier. Da kan de oppstå topper som barnehagene i en periode ikke klarer å ta unna for. Dermed må foreldrene tenke alternative løsninger, sier NAV-direktør Hilde Olsen. Stadig færre Olsen forklarer tilbakegangen med den storstilte barnehageutbyggingen vi har sett i Norge de seinere åra. – Nedgangen i mottakere av kontantstøtte skyldes at flere barn har fått plass i barnehage, slår hun fast. Olsen forteller videre at antallet i Norge nesten er halvert siden årtusenskiftet. – Over en periode på sju år er antall mottakere redusert med 47 prosent, sier hun. Rundt fire av ti barn i kontantstøttealder (mellom ett og tre år) mottok støtte ved utgangen av september i år. Det nøyaktige tallet er 40,7 prosent. På samme tid i fjor var 48 prosent av ungene registrert som mottaker. – Går vi tilbake til 2000 ser vi at hele 72,8 prosent av alle barn i den aktuelle alderen fikk kontantstøtte, forteller Olsen. I år 2001 hadde 24 prosent av alle ett- og toåringer i Rauma barnehageplass. I fjor var dette steget til 58 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Flere menn Dersom barn mellom ett og tre år ikke går i barnehage med offentlig tilskudd kan en av foreldrene søke om maksimal kontantstøtte. Denne satsen er for tida 3.303 kroner i måneden. Pengene er skattefrie. Man kan også søke om delvis støtte dersom barnet har fått tildelt et visst antall timer i barnehagen. Og det er ikke bare mamma som søker. – Menn som mottar støtten er ingen stor gruppe, men det siste året har det faktisk vært en økning av mannlige mottakere. Det er 1,7 prosent flere menn som får kontantstøtte nå enn på samme tid i fjor, forteller Olsen. I Rauma er bare fire av de 80 kontantstøttemottakerne menn. Det utgjør fem prosent. I hele Møre og Romsdal er det også fem prosent menn, mens den tilsvarende andelen på landsbasis utgjør 7,8 prosent. Yngve Johnsen redaksjon[AT]andalsnes-avis.no 71 22 22 22

<B>Lavere tall.</B> Direktør for Pensjon og ytelser i NAV, Hilde Olsen, kan vise til statistikk som forteller om stadig færre kontantstøttemottakere. <B>Foto: Apeland Informasjon.</B>