De siste dagers opprulling i tv om det som blir omtalt som skjending av graver både i Sverige og Norge, skjer ikke i Rauma. Det kan kirkeverge Eli Gjermundnes bekrefte. Hun sier derimot at det er et stort etterslep av arbeid her i kommunen fordi gravene synker sammen og ikke er blitt etterfylt av jord. Det er for å spare arbeid og utgifter at det i en del kommuner delvis har vært praktisert å knuse kistene før de graves på med jord etter at gravferdene er over. Reaksjonene på dette har ikke latt vente på seg og har delvis vært sterke. Gravskjending er ord som er blitt brukt i denne forbindelse. – Nei, vi gjør ikke dette her. Men vi kan selvfølgelig ikke utelukke at det skjer ved et uhell under arbeidet med pågraving. Tung masse eller en stein kan knuse ei kiste som i dag er av mye dårligere kvalitet enn tidligere, sier Gjermundnes og legger til at dette da skjer uten viten og vilje og ofte uten at de som gjør jobben er klar over det. – Så slike tilfeller blir ikke rapportert til deg og loggført på noen måte? – Nei, som sagt så kan dette skje i forbindelse med arbeidet, men helt uten at det blir lagt merke til. Det normale er at kistene blir hele og at terrenget synker sammen når kistene bryter sammen. Vi har en stor jobb å gjøre her i kommunen på grunn av at det aldri har vært etterfylt rundt om på kirkegardene. De som kjører grasklippere burde ha hatt nyrebelte på grunn av at mange kirkegarder er som berg- og dalbaner å regne, sier Gjermundes og legger til slutt til at det er mangel både på folk og penger som gjør at dette arbeidet ikke har blitt gjort. Stein Siem stein. siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

<B>Terrenget synker.</B> Kirkeverge Eli Gjermundnes sier mye arbeid er ugjort på kirkegardene i Rauma. Jorda synker når kistene bryter sammen etter noen år. <B>Arkivfoto. </B>