Tall fra NAV Møre og Romsdal viser at det er fire færre ledige nå enn for en måned siden i Rauma. Og fem færre enn på samme tid for ett år siden. 50 ledige i kommunen betyr at 1,3 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige. De fleste kommuner har opplevd ei økning i ledigheten, akkurat som ventet i denne måneden. Størst vekst har Ålesund med 29 flere ledige, mens Hareid har 11 færre ledige nå enn ved utgangen av juli måned. 900 menn og 964 kvinner er helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Disse 1.864 personene utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Totalt er dette ei økning på 79, men hele 173 færre ledige enn for ett år siden. Blant de helt ledige er det flest personer med yrkesbakgrunn fra industri. Færrest ledere er det blant ledere og de med akademiske yrker. 12 kommuner i fylket har en ledighet som er på en prosent eller lavere. Lavest er ledigheten i Sandøy med 0,4 prosent, mens den er høgst i Hareid med 2,5 prosent. Færrest antall ledige er det Norddal med bare fem personer. I landet er det 44.364 ledige. Disse utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Lars Smisethjell lars.smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584