– Du er en viktig del av et godt demokrati, sier Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim. Og hun snakker til hver og en av oss som har tenkt å bruke stemmeretten på mandag. Og Liv Jorunn er helt klar. Alle skal vite at det er mulig å få hjelp i stemmelokalet om det er noe du lurer på. Det er bare å ta kontakt med en av funksjonærene i lokalet.

1. Ta med legitimasjon.

Liv Jorunn finner grunn til å minne om det sjøl om vi bor på et lite sted. Den skal også vises fram uoppfordret. Det være et bankkort med bilde, et pass eller et førerkort.

– Ta også med det tilsendte valgkortet, oppfordrer Liv Jorunn. Men hun legger også til at det ikke være med for å få lov til å stemme.

2. To valg

Bak gardiner i stemmelokalet ligger stemmesedler for både kommunevalget og fylkesvalget. For kommunevalget er sedlene ROSA og for fylkesvalget er de BLÅ.

3. Å stemmeTil kommunevalget kan du gi inntil seks navn fra andre lister. Navnene skal skrives tydelig med blokkbokstaver. Det kan settes kryss ved så mange navn man ønsker, men det er IKKE lov til å stryke navn fra ei liste. På fylkesvalget kan det også settes kryss ved navn, men det kan IKKE skrives opp navn fra andre lister.

– Det er satt opp tydelig vegleding om dette på veggen i hvert avlukke og det står vegledning på alle sedler, sier Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim.