Tirsdag orienterte hun både arbeidsmiljøutvalget og formannskapet om omstillingsprosessen i enheten. Og ei av de største utfordringene er ifølge Halvorsen sjukefraværet blant de ansatte i enheten.

– Sjukefraværet må ned. Det har i perioder vært veldig høgt. Opp mot 20 prosent, sier hun.

– Omorganisering har delvis skyld

Om årsaka til sjukefraværet sier hun dette:

– Jeg tenker at noe er reelt sjukefravær og at noe skyldes omorganiseringen. Grunnen til at jeg tenker det, er fordi vi ser at sjukefraværet har begynt å stabilisere seg i arbeidslag 1, sier hun.

Det er heimetjenesten og nattpatruljen som utgjør arbeidslag 1. Ei avdeling som etter stor omorganisering nå ifølge Halvorsen, har begynt å «lande».

Øvrige avdelinger har ifølge ho fortsatt større utfordringer med sjukefravær.

– Kommunen bør lære

Sjukefraværet i enheten spesielt og kommunen generelt, var tema som var oppe under møtet i Arbeidsmiljøutvalget, tirsdag.

Ellinor Torsgård Solheim (Sp) tok til orde for at kommunen bør gå litt i seg sjøl, og lære av denne omorganiseringsprosessen som har vært i enheten.

– Det er fole greit å få med seg folket før en setter i gang en slik prosess. Det er viktig at det gjøres på en god måte, så en slipper så mye støy, sier hun.

På spørsmål fra Marit Nauste (Ap) bekrefter rådmannen at det etter hvert vil komme en ekstern vurdering av omorganiseringsprosessen.

Høgt sjukefravær i hele kommunen

Assisterende rådmann, Perry Ulvestad orienterte i saka om kommunens sjukefravær i perioden 2. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

– For første gang på lenge øker nå det samla sjukefraværet i kommunen. Til nå har vi ligget stabilt i underkant av landsgjennomsnittet for kommunene, forteller Ulvestad.

Han har tittet i statistikken i hver enkelt enhet og avdelinger, helt ned på personnivå. Det samla sjukefraværet for perioden er nå på 10,44 prosent. Landsgjennomsnittet er 9,84 prosent.

– Det vi ser er at det er langtidssjukemeldte som utgjør fraværet i Rauma. Det er ikke slik at annenhver person i Rauma er sjuk, det er en liten andel av våre ansatte som utgjør langtidssjukefraværet. Og fraværet varierer mellom enhetene innenfor samme sektor, sier han.