Disse selskapene i kommunen har totalt 118 slike anmerkninger. Anmerkret beløp er i følge Lindorff i Rauma på i overkant av 1,2 millioner kroner. Disse utgjør 7,32 prosent av antall aksjeselskap i kommunen som er 410 bedrifter.

Null konkurser

Men det er også gledelige tall fra Lindroff. Ved utgangen av første kvartal i 2015 er det ingen aksjeselskaper i Rauma som har gått konkurs.

Vi skal ikke trøste oss med kommuner som er verre stilt, men vi ser at hvert sjette Nesset-firma er svartelistet.  Hele 19 av Nessets 113 aksjeselskap var registrert med betalingsanmerkninger ved utgangen av første kvartal. Dette plasserer kommunen helt i toppen blant betalingsverstingene.

Det er inkassoselskapet Lindorff som har samlet inn de ferske konkurs- og betalingsanmerkningstallene for norske aksjeselskap, hvor Nesset altså utpeker seg negativt.

Rauma ligger under landsgjennomsnittet som er på 8,78 prosent. i Molde står 6,89 prosent av de 1465 aksjeselskapene med betalingsanmerkning første kvartal; 101 selskaper.

- Uheldig

Kommunikasjonsdirektør Stig Inge Eikemo i Lindorff forteller at betalingsanmerkninger er uheldig, særlig for mindre og mellomstore virksomheter.

- Kredittratingen blir dårligere. Man mister økonomisk tillit om man skal ha kreditter eller lån, og skal virksomheter hente inn ytterligere aksjekapital kan investorene bli skeptiske og kanskje skygge banen.

Nasjonalt var 23.704 av landets til sammen 260.902 aksjeselskap registrert med betalingsanmerkninger ved utgangen av første kvartal i. Dette utgjør 8,8 prosent. Samlet misligholdt beløp var 3,9 milliarder.

I følge Eikemo er det tre bransjer som peker seg ut med negativ utvikling på landsbasis.

- Totalt sett er varehandel og overnatting og servering de verste bransjene. Den mest negative utviklingen ser vi nå innen bygg og anlegg, konsulenter og mindre IT-bedrifter. Disse skjemmer statistikken for både konkurser og betalingsanmerkninger. Dette henger gjerne sammen. Betalingsanmerkningene er tydelige løypemeldinger i forkant av oppbud eller konkurser, sier han.

Det tar rundt 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt ut å bli oppført med en betalingsanmerkning for bedrifter. Eikemo understreker at det er negativt å ha betalingsanmerkninger, særlig for mindre virksomheter.