14 gårdeiere i sentrum har gått sammen og kommet med sine forslag til tiltak som bør gjøres i gågata på Åndalsnes. De ønsker både gågate, envegskjørt gate og tjue parkeringsplasser i gågata.

Tirsdag ble saken debattert i formannskapet.

- Jeg legger den fram som en referatsak, fordi vi ikke helt vet hva vi skal gjøre med denne saken. Det må være opp til formannskapet om vi skal åpne en sak eller om det ikke er interesse for det, sa Oddbjørn Vassli innledningsvis.

Selv om oppgraderingen av denne delen av sentrum i utgangspunktet er ferdig, var ikke politikerne avvisende til et møte.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) er enig med gårdeierne at det bør vurderes å gjøre noe med uteserveringsplassen som ikke er i bruk.

- Plattformen ikke et særlig flott syn, så dette kan absolutt være verdt å vurdere. Kanskje vi kan gjøre det enklere enn de skissert, sier han.

- Det er en uting at den står uvirksom. Man bør gjøre noe med den, supplerer Arne Steffen Lillehagen (V).

- Jeg synes dette høres fornuftig ut. Det er håpløst å ferdes det på vinterstid, sier Reidar Brude (Frp).

Politikerne ble enige om at ordføreren tar et møte med gårdeierne, og så skal politikerne deretter vurdere om dette er noe man skal ta videre.