Faktor Eiendom ASA er eier av Scandinavian Hospitality Group som eier Alpedrift AS som i sin tur er driver av Hotell Aak. Ifølge konsernsjef i Eiendomsselskapet Faktor Eiendom, Per Gunnar Rymer, gjør de nå hotellet klart for salg.

– Vi driver og forbereder oss på å selge Hotell Aak. Hvis det er noen der oppe som kan være interessert i å overta driften eller kjøpe, er det bare å ta kontakt med meg, sier han over telefon.

Det var i desember i fjor at de ansatte på Hotell Aak fikk den triste beskjeden om at hotellet skulle stenges, og at de var permittert på ubestemt tid.

Alpedrift AS som er driver av hotellet, har de siste årene gått med store underskudd. Helt siden 2005 har årsresultatet endt på minussida, med unntak av 2007, da hotellet gikk med pluss på 266.000 kroner. I 2009 var underskuddet på 2 millioner kroner. Scandinavian Hospitality Group AS som eier Alpedrift AS, har også de siste årene gått med betydelige underskudd, med 27 millioner i 2008 og 5,6 millioner i 2009.

Faktor Eiendom ASA er et børsnotert integrert eiendomsutviklingsselskap som driver eiendomsutvikling, forvaltning, konstruksjon og drift av hoteller og resortanlegg. De utvikler hoteller i Norge og Sverige basert på en samarbeidsavtale med hotellkjeden Mariott. Selskapet har totalt vel 450 ansatte.

Etter flere telefonsamtaler med kontordama i selskapet, ble det informert om at Rune Kilebu, som er en av de som startet eiendomsselskapet i 2001, er ute av styret og driften av eiendomsselskapet. Det var hans navn som ble forbundet med ansvaret for Alpedrift AS og Hotell Aak.

Etter det Åndalsnes Avis erfarer, er konsernsjef Rymer i Faktor Eiendom, forholdsvis nyansatt. Han hadde ved første telefonkontakt med Åndalsnes Avis, ikke oversikten over hva som var situasjonen ved Hotell Aak.

– På grunn av fremlegging av regnskapstall for fjerdekvartal i 2010 i disse dager, har jeg vært veldig opptatt. Men jeg skal undersøke litt og komme tilbake til deg.

Og etter noen purringer på svar, kom Rymer tilbake med svar.

– Vi er ikke lenger interessert i år drive Hotell Aak. Derfor vil vi nå gå i gang med en prosess for å få solgt hotellet. Vi er imidlertid åpne for mange løsninger, men vi er ikke villig til å ta risikoen med å drive hotellet selv. Vi kan se på aktører som er interessert i år drive, men primært vil vi selge.

– Når vil vi se at dette skjer, og hvor vil i så fall hotellet bli lagt ut for salg?

– Nei, det er for tidlig å si. Det vet vi ikke enda, men er det noen der oppe som er interessert, er det bare å ta kontakt med meg på telefon eller på mail. All informasjon ligger på våre hjemmesider, sier konsernsjefen.

Eiendomsselskapet gikk med 93 millioner i underskudd i 2008, og 118 millioner i 2009. Tidligere i år, kvittet konsernet seg med et hotell i Malmö for 1 krone.

Resultatet for året som gikk, er ikke helt avsluttet, men på grunn av store underskudd har de bestemt seg for å ikke videreføre satsning på nye hoteller.

Ifølge Hegnar Online, vil eiendomsselskapet måtte nedskrive sine verdier med 320 millioner kroner.

"– Faktor rydder med dette sin balanse og viderefører strategien om å fokusere driften omkring eiendomsutvikling og produksjon. Vi vil nå starte arbeidet for å skape verdier. Det er min oppfatning at selskapet har et godt utgangspunkt for verdiskapning med en diversifisert tomteportefølje og en modulfabrikk med unik produksjonsmetodikk, sier Per Gunnar Rymer, konsernsjef i Faktor Eiendom ASA, i en kommentar."

Ifølge samme nettside, tapte selskapet over en milliard kroner etter skatt i fjor.