Allskog vil ha flere skogeiere på banen. Skogbruksleder Knut Edvart Grøtta forteller at de venter maskiner til Rauma i neste uke og at Allskog nå gjerne ønsker å koordinere flere oppdrag for å effektivisere hogsten.

– Flere oppdrag i samme område gir bedre pris til skogeierne, sier Grøtta og forteller at det er på Nordsida i kommunen han aller først ønsker seg tilgang på mer skog. Maskinene starter i Eidsbygda.

– Bare tid og veg med andre ord?

– Ja, ta kontakt og så ser vi om vi kan komme fram til en avtale. Det er mer omstendelige prosedyrer nå enn tidligere og flere restriksjoner som krever planlegging. Derfor tar ting litt tid, sier Grøtta. Han har en ambisjon om 10.000 kubikkmeter i Rauma nå i vinter. Det vil også kunne bety transport til kai på Åndalsnes og dermed reduserte transportutgifter.

Veger

Men det er et stort MEN. Grøtta viser til at flere veger, både kommunale og fylkeskommunale ikke er oppjustert med tanke på akseltrykket ved utkjøring av tømmer. Det betyr at en del områder fortsatt ligger brakk i forhold til hogstmuligheter.Han karakterer Rauma som en kommune der dette byr på store utfordringer.

– Vi kommer også til å prioritere hogst der vi må over dårlige veger eller dyrka mark. Nå har vi frost og det er det ikke alltid vi har, sier Grøtta. Han ber skogeiere melde seg.