Arbeidet med å oppgradere Rauma bru som stoppet opp tidligere i år, ble lagt ut til ny anbudsrunde like før sommeren.– Vi har fått inn mange anbud og jobber nå med å få på plass en entreprenør til å ta på seg oppdraget. Det er to ukers klagefrist etter det, så vi regner med at arbeidet vil starte opp igjen i oktobe, sier Rakvåg. Han beklager alt «rotet» som ble på forsommeren og håper at lokalbefolkningen igjen kan ta godt imot dem.

– Vi har satt oss en siste frist på ferdigstillelse av brua til ett år fra nå. Resultatet vil bli en god og solid bru, lover han. Evy Kavli