– Det er klart at hastigheter, som du beskriver, på 133 og 123 kilometer i timen, er altfor høgt. Det er viktig for oss at vi klarer å luke vekk slike sjåfører fra trafikken. Ikke bare utgjør de en stor fare for seg sjøl, men også for andre trafikanter, sier distriktsleder for Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Per Einar Hollum, til Åndalsnes Avis.

Tatt i Innfjorden

Det var lørdag kveld at ei UP-patrulje fra Sunnmøre arrangerte fartskontroll i en 80-sone på E-136 i Innfjorden, mellom klokka 21 og midnatt. Ni førere fikk forenklet forelegg, mens to mistet sertifikatet. Den ene kjørte i 133 km/t, og den andre ble målt til 123 km/t. Det er uklart om disse to sjåførene ble tatt på samme tid. Litt tidligere lørdag kveld var det også kontroll på rv. 64 i Isfjorden. Der ble høgeste målte hastighet 100 km/t i 80 sona. Der utstedte politiet seks forenkla forelegg.

– Vi tar med jevne mellomrom sjåfører med slike hastigheter. Vi ser at kjøreatferden i Rauma ikke er bra og det betyr sjølsagt at vi fort kan komme igjen om ikke lenge, sier UP-sjefen til lokalavisa.

– Vi ser også at kontroller fort blir kjent på blant annet Facebook. Kommentar til det? – Vi har god oversikt over hva som legges ut. Vi har ikke som mål å ta så mange som mulig. Hvis meldinger på sosiale nettsted fører til redusert fart så er det bra. Men hvis dette fører til at vi ikke får tatt disse så har de som legger ut beskjedene et ansvar her. Tenk deg hva som skjer hvis vi ikke får luket ut disse og at de neste gang kanskje rammer noen du kjenner godt, sier UP-sjefen.

Han sier det samme også er tilfelle der sjåfører i ruspåvirket tilstand ikke blir tatt, kanskje fordi er varslet gjennom grupper på Facebook.

– Alle er tjent med at vi får tatt dem som enten kjører i rus eller for fort. Neste gang kan det nemlig være du som møter dem eller kanskje dine bare som møter dem i trafikken, sier Hollum og legger til at UP har som mål å være uforutsigbar.

- Ingen skal føle seg trygge

- Det skal ikke være noen som kan føle seg trygge uansett når på døgnet og uansett hvor det måtte være. Vi er ikke bare i 50 og 60-soner. Vi kan like gjerne overvåke trafikken der det er 80 kilometer i timen.

Jeg vil også understreke hvor viktig det er at mamma og pappa overholder både fartsgrensene og ikke setter seg bak rattet etter en pils til middagen. Hvis de vi er forbilder for ser dette så tror de fort det skal være sånn. De skal også ut i trafikken en dag og da er det kanskje ikke så hyggelig å låne bort bilen til dem heller, sier UP-sjefen.