Flytter ut av Tindesenteret, skjønner at det kan virke litt rart

foto