NVE varsler om jord- og flomskredfare i Møre og Romsdal og Trøndelag

foto