– Vi går en usikker fremtid i møte, med store utfordringer, hvis det blir endret renovasjonstilknytning. I verste fall kan vi miste fem arbeidsplasser, sier Iver Jakob Hage.

Han påpeker at avtalen med Rauma kommune og NIR (Nordmøre interkommunale renovasjon) har vært et fundament i deres virksomhet i alle år.

Godt samarbeid

– Vi har hatt et utmerket samarbeid, og har bygget opp miljøstasjonen i dialog og tett samarbeid med kommunen. Det er to ting som er utfordrende for oss hvis kommunen velger å gå for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale renovasjon). For det første så kjører RIR den politikken at de legger ut hele kjøringen på anbud eller tar alt selv. Det gjorde de etter at storentreprenøren Reno Norden, som vant inntransporten for RIR, gikk konkurs etter kort tid. RIR tok over bilparken og driver nå egentransport, forklarer Hage.

For store anbud

De gangene RIR lyser ut anbud, er det store områder under ett.

– De anbudene har ikke vi muligheter til å delta på. Vi er ikke store nok. NIR legger ut mindre anbud, som gjør at slike som oss kan delta, sier Hage.

Hvert 7. år legger J.O. Moen Miljø AS inn anbud på renovasjon og har så langt vunnet anbudene på grunn av lav pris og lang erfaring. Og som Hage påpeker, de er hele tiden i konkurranse med andre, og kan også tape slike anbud.

Viktig tilstedeværelse

– Men for oss har det vært viktig å ha en tilstedeværelse i lokalsamfunnet og derfor har vi priset oss lavt. Vi har en avtale som går ut i 2020. Gjennom NIR har vi hatt et godt samarbeid og der har Rauma kommune medbestemmelsesrett i hvordan renovasjonen skal drives. Hvis RIR overtar, er det de som bestemmer.

– Men hva gjør dere hvis RIR blir fremtiden?

– Nei, da må vi bare ta konsekvensen av det. Det er ikke avgjørende for oss som bedrift å miste den transporten. Vi har som sagt priset den lavt, men konsekvensen kan bli at miljøstasjonen som vi driver på vegne av Rauma kommune, må over på RIR. De har egne miljøstasjoner og er nok ikke så interessert i å leie av oss. Da vil en tredel av våre ansatte miste jobben, sier Hage.

Milliontap

Men i tillegg vil de også tape vel en million kroner i andre inntekter.

– Dette er tapte inntekter fra utleie av omlastingsstasjon, leie av miljøstasjon og tapte inntekter fra glass- og kleskonteinere som er spredd over hele kommunen, forklarer Hage.

Han innrømmer at de ikke liker situasjonen.

– For å presisere så er det transporten av husholdningsavfall og driften av miljøstasjonen som er i det blå foreløpig. Vi vil fortsatt ha J.O. Moen Anlegg AS og J.O. Moen Sandtak AS. I J.O. Moen Miljø AS vil vi fortsatt ta imot industriavfall og landbruksplast fra Oppland og Møre og Romsdal, som presses på stasjonen, sier Hage.

Facebookinnlegg

Heller ikke daglig leder, Kari Merete Moen Volle, liker situasjonen. Dette skriver hun på Facebook:

«J O Moen er bekymret for arbeidsplassene. Når det gjelder antallet dunker og sortering, kan kommunen få den løsningen de ønsker med NIR, og mer sortering må det nok bli som hos de andre NIR kommunene. RIR innfører den løsningen de har for alle de andre kommunene sine.»

Iver Jakob Hage, styreleder i J.O. Moen Miljø AS, slår av en prat med sjåfør Raymond Volle som er ute på søndagsoppdrag til cruisebåten i havna. – Det er ofte mye søppel som må hentes derfra, forteller styrelederen. Foto: Evy Kavli