Disse vegprosjektene vil Vegvesenet prioritere

foto
Prioriteres: Vegvesenet ønsker at Møreaksen er et av vegprosjektene som skal prioriteres de neste seks åra. Foto: Statens vegvesen