Nøyaktig klokka 12 i dag var det tyfonprøve eller varslingsprøve gjennomført av Sivilforsvaret. Meldinga «Viktig melding- lytt på radio» ble sendt over byer og tettsteder. Også på Åndalsnes.

Men varslingsprøve er en ting. Men hva gjør vi om det skulle være alvor? Hvor flykter vi til eller hvor kan vi søke tilflukt?

– Offentlige tilfluktsrom finnes ikke lenger i Rauma, forteller Jan Birger Kavli i Sivilforsvaret. Han forteller også at ordet tilfluktsrom har fått en helt annen aktualitet i dag enn for noen tiår siden. Det betyr også, ifølge Kavli, at det ikke lenger er påbud om at det bygges tilfluktsrom sjøl når større offentlige bygg bygges.

– Ifølge min database er det mellom 35 og 40 private tilfluktsrom i Rauma. Dette er rom i private bygninger og som ble bygget da kravene var helt andre enn i dag, sier Kavli.

– Men hva gjør vi da når signal blir brukt og det faktisk ikke er en signalsjekk?

– Vi snakker i dag mer om en fredstidsberedskap. Vi sjekker tyfonene regelmessig to ganger i året, i januar og juni, og det gjør vi for å vite at de faktisk fungerer. Det handler om å teste anlegg. Vi kan styre slike anlegg og bruke de helt selektivt. Vi bruker i dag kun signalet «Viktig melding- lytt på radio». Det kan for eksempel bli brukt i forbindelse med et farlig gassutslipp eller liknende. Flyalarmvarsel blir ikke brukt i det hele tatt.

– Betyr det at tilfluktsrom har utspilt sin rolle?

– Nei, men det er en annen måte å tenke på i dag enn tidligere. Vi ser fra andre deler av verden at et tilfluktsrom i noen tilfeller kan være et sted der man er minst beskyttet av alle steder. Hvordan man skal evakuere vil være helt avhengig av situasjonen, sier Jan Birger Kavli.Dermed blir svaret: Lytt på radio!