Åndalsnes Avis har tidlgiere skrevet om overforbruket i Rauma kommune, og om at vår egen kommune går nå mot 16 millioner i underskudd i 2015.

Nå varsler også Vestnes kommune at de også har brukt mye mer penger enn de har disponibelt.

- Vi har ikke greid å iverksette alle sparetiltak som kommunestyret forventet i budsjettbehandlinga for 2015. I tillegg har vi fått en del uforutsatte utgifter som gjelder behovsøkning innenfor flere tjenester, og vi har fått økte pensjonskostnader. Inntektene har heller ikke blitt så høye som kommunestyret forutsette i sin budsjettbehandling, skriver Vestnes kommune på sine hjemmesider.

Rådmannen iverksetter nå strakstiltak, og ber om forståelse for at det er uunngåelig.

- Jeg er lei for at jeg nå må melde fra om iverksetting av strakstiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Jeg vet at dere daglig legger ned en stor arbeidsinnsats for å sikre innbyggarene i Vestnes gode tenester, og at mange av dere har store faglige ambisjonar, skriver administrasjonssjef Tone Roaldsnes i et brev til alle enheter.

Det er fortsatt uklart hvor mange millioner årets driftsunderskudd blir på.

- Det er fremdeles en del usikre moment som gjør at sluttsummen er vanskelig å tallfeste. Vi vet allerede nå at økonomien for 2016 blir svært vanskelig. Dersom vi i 2016 skal vidareføre dagens drift, mangler vi 18 millionar kroner, skriver hun.

Blant tiltakene administrasjonssjefen varsler er blant annet ansettelsesstopp, overtidsstopp, vikarstopp og innkjøpsstopp, og ansatte på midlertidige kontrakter vil bli vurdert oppsagt. Det vil heller ikke bli anledning til permisjon med lønn utover det som er klart definert i permisjonsreglementet, konsulenttjenester skal bare brukes unntaksvis og det blir ikke anledning til å delta på kurs.