– Jeg trodde rett og slett ikke det var mulig, sier Torill Audsen Prestegård som opprinnelig fikk avslag på rehabilitering og en beskjeden ombygging av et gammelt hus i Skolegata på Åndalsnes. Begrunnelsen til et nei, var gul sone i forhold til støyproblematikk fra Setnesmoen.

Problemet løst

Men nå har altså dette problemet løst seg og Rauma kommune kan lempe på praksisen for bygging i gul sone etter en avklaring med Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Fylkesmannen har nå nemlig konkludert med at den nasjonale retningslinja for støy ikke legger hindringer for at eksisterende boliger i gul sone kan gjenoppbygges, utvides eller påbygges, sjøl om ikke støymålinger blir gjort. Det forutsettes derimot at det ikke fører til flere boenheter. I praksis betyr dette at boliger i gul sone er «friskmeldt» i forhold til støyproblematikken. Nye boenheter er derimot fortsatt underlagt strenge krav om støyvurdering.

- Må bli flinkere

– I framtidig planarbeid må vi bli flinkere til å tilpasse bestemmelsene og mer bevisste på å se tolkningsalternativene i de forskjellige bestemmelsene, sier Heidi Skaug, enhetsleder for Areal i Rauma kommune.

– Dette er bra, vi har løst ei floke som virker helt meningsløs for mange, også for meg, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Han får en hjertens takk fra ekteparet Prestegård som nå kan gå i gang med et husprosjekt og en flytteprosess som de begge betegner som svært viktig.