Har gjort endringer etter innspill - dette er forslaget til ny parkeringsordning