Farevarselet for jord- og sørpeskred oppjustert

foto