Arkitektar med på laget i utviklinga av sjukehuset

foto