- Selger er P&J Eiendom AS, som eies av brødrene Jørgen og Petter Sletten Løvøy. Selskapet endrer navn til Siva Åndalsnes Eiendom AS. Siva eier den 26 mål store eiendommen på Øran hvor Partner Plast AS er lokalisert. Partner Plast AS er ledende innen design, konstruksjon og rotasjonsstøpning av plast og er en viktig leverandør av offshore – og seismisk utstyr. Siva har inngått leiekontrakt med Partner Plast AS for videre utbygging av eiendommen.

Dette sier Lise Bartnes Aalberg, som er eiendomsdirektør i Siva.

Hun sier videre at Prosjektet særpreges av sterke lokale og regionale aktører, som har et tydelig mål om å få til mer innovasjon og næringsutvikling.

I tilknytning til dette skal det bygges et innovasjonssenter hvor Nordveggen AS skal være leietaker, fasilitator i senteret og framleier av lokaler til vekstbedrifter og oppstartselskaper.

Siva er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon (sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet).

– Vi gir næringslivet rom til å vokse gjennom å investere i eiendom, eierskap og utvikling av innovasjonsmiljøer, sier Bartnes Aalberg i samme pressemelding.

– Dette er helt fantastisk gledelig. Det er ikke hver dag at et statlig eiendomsselskap går inn med store beløp her i Rauma på denne måten. Her skal også innovasjonssenteret komme inn etter hvert, sier ordfører Lars olav Hustad.