Formannskapet stemte i forrige møte for å godkjenne en oppgradering av Vangstun med sikte på utleie til Kirkekontoret.

Kirkekontoret er i dag lokalisert i Vollan. Lokalene har ikke heis, og mangelen på universell utforming er blitt påpekt av biskopen.

Vangstun blir disponibelt etter at Helsehuset står ferdig neste vår.

Å oppgradere Vangstun vil gi investeringskostnader som er vurdert til mellom 7 og 8,5 millioner kroner.