Her er antall stemmer, økning/nedgang i antall stemmer fra 2003 og antall representar kommunestyret i perioden 2007-2011:

Arbeiderpartiet 781, pluss 108, seks representanter.

Sosialistisk venstreparti 200, minus 151, to representanter.

Senterpartiet 735, pluss 174, seks representanter.

Kristelig Folkeparti 323, minus to, tre representanter.

Venstre 249, minus 46, to representanter.

Høyre 383, minus 17, tre representanter.

Fremskrittspartiet 516, minus 137, fire representanter.

Raumapartiet 171, pluss 171, en representant.