Økonomi, boplikt og legevaktordning ble politisk behandlet