Dømmes til fengsel etter kollisjonsulykke i fjor

foto