.

Han arbeidet de første årene i produksjonsavdelingen. Men har i løpet av de 25 årene jobbet i mange ulike stillinger i selskapet, blant annet som ansvarlig for råvarelageret, ansvarlig for produksjonsstyring og de siste årene i IT- funksjonen.

Henry vært sentral i flere store endringsprosesser i selskapet, bl.a. med implementering av nytt datasystem i Westnofa, så utskillelse av Wonderland som eget selskap i daværende Stokkegruppen, og sist i fofrbindelse med at Wonderland ble solgt ut av Stokkegruppen.

Henry ble av IT & logistikksjef Per Olav Fredly takket for den store innsatsen han har lagt ned for Wonderland i alle disse årene.

I følge ei melding fra Wonderland AS er Henry kunnskapsrik og en utpreget ja-person med en positiv innstilling, som alltid har stilt opp for selskapet når det har vært nødvendig.