Rauma Energis Berild kraftstasjon: Årlig middelproduksjon rundt 45 GWh.

Rauma Energis Berild kraftstasjon. Konsesjon er gitt for tilleggsproduksjon – av flomvann. Beslutningen om denne utbyggingen skal tas i Rauma Energis styre i høst. Beregnet årsproduksjon: 3 GWh.

Berdalskraft AS sin produksjon med vann fra Berdalselva: Årlig produksjon; 15 GWh, minst.

Vikdalskraft, Magne Viks kraftproduksjon i Vikdalen. Årlig middelproduksjon: 4,2 GWh.

Det er søkt om konsesjon for utbygging av Stokkeelva. Forventa årlig produksjon: 6,2 GWh.

Det er søkt om konsesjon for utbygging av Smøråa: Forventa årlig produksjon: 6,6 GWh.

I Innfjorden vil man da komme opp i en samla årlig produksjon på vel 80 millioner kilowattimer. Dette er en større produksjon enn det Verma kraftstasjon har gjennom et middels år per i dag. Men på Verma skal man til med ei utbygging der det forventes at produksjonen skal komme opp i godt over 100 GWh.