Kommunestyret brukt vel en time på saken da den grunnet stor medieinteresse ble flyttet først på sakskartet. Det var innledningsforslaget fra ordfører Torbjørn Rødstøl som fikk flertall da voteringen fant sted. Et titalls medlemmer fra Åndalsnes IF fulgte debatten da kommunestyret fant sted på Grand Hotell Bellevue fordi kommunestyresalen ble benyttet til vaksinering mot svineinfluensa. Vedtaket fra formannskapet hadde skapt debatt i forkant. Kanskje ikke så rart ettersom vedtaket gikk på mer enn ei dobling av leiesatsene i blant annet Raumahallen og Åndalsnes Samfunnshus. Under voteringen var det ingen som gikk for det klare flertallsvedtaket i formannskapet. Bakgrunnen for det var trolig at ordførerens orientering om at vedtaket blant annet var basert på feilaktige tall. Arne Hoem fremmet samme forslag som i formannskapet. Og nok en gang fikk hans forslag bare noen få stemmer; fra partiets egne fire representanter og Parley Augustsson fra Raumapartiet. Fem i tallet. Ordførerens forslag om økning på 30 prosent, også i fribeløpet for aldersbestemte klasser som får leie lokalene gratis til trening for inntil et fastsatt beløp, fikk dermed 21 stemmer. Forslaget om ei utredning av de ulike leiesatsene ble enstemmig vedtatt. Utredningskomiteen skal utføre dette arbeidet. For Raumahallen ble dermed følgende satser vedtatt i kommunestyret (med formannskapets vedtak i parentes): Leie av hele hallen til trening: 240 kroner pr time (400 kroner). Leie av halve hallen til trening: 180 kroner pr time (300 kroner). Aldersbestemte klasser får leie lokale gratis til trening inntil 175.000 kroner. Dette må inkludere alle barn innen disse aldersgruppene. (135.000 kroner). Stevner, konkurranser og idrettslige arrangement: 400 kroner pr time (700 kroner pr time). Ikke idrettslige arrangement: Leiesatsene settes til et minimumsbeløp på 1770 kroner (3000 kroner) for arrangement inntil 2 timer. For arrangement utover 2 timer, betales en timespris på 400 kroner (600 kroner). Les debatten og flere reaksjoner fra blant annet brukerne i torsdagens papirutgave av Åndalsnes Avis.