Mye nedbør på Sør- og Østlandet har gitt smekkfulle vannmagasiner. Strømproduksjon går nå det remmer og tøy kan holde i regionen. Resultatet er nesten gratis strøm – for noen. Råbillig Tall hentet lørdag ettermiddag fra kraftbørsen Nordpool viser at spotprisen på strøm på Østlandet, Sørlandet og deler av Vestlandet for tida ligger på 2,34 euro for en megawattime, eller rundt 2 øre per kilowattime (KWh). Det betyr at et årlig forbruk på rundt 20.000 KWh vil koste rundt 400 kroner, pluss påslag fra kraftleverandøren, nettleie og skatter kommer i tillegg. Til sammenlikning har prisen på en kilowattime vippet over en krone de siste vintrene. Men ikke for oss Raumaværinger får, i likhet med andre bosatt i Midt-Norge, ingen glede av at spottprisen på spotprisen. Vi må betale 16,9 euro for en megawattime, eller rundt 13 øre per kilowattime. Det betyr at vi må betale over sju ganger så mye for strømmen som bosatte lenger sørover. Den skjebnene deler vi for øvrig med innbyggerne i våre naboland, Sverige og Finland, mens danskene og tyskerne for tida har litt billigere strøm. Imidlertid er heller ikke strømmen "vår" særlig dyr. Med dagens spotpriser vil et årlig gjennomsnittsforbruk koste om lag 2800 kroner, pluss alle tilleggsutgifter. Eget prisområde Årsaka er at Midt-Norge ikke får bunnpris på strømmen er at vi et eget såkalt prisområde. Elektrisk strøm sendes via elnettet og litt overføringskapasiteten mellom Midt-Norge og regionene lenger sør er begrensede. Derfor brukes prismekanismer for å sikre at kapasiteten utnyttes best mulig. Situasjonen ligger an til å bli enda mer prekær ettersom den kraftkrevende industrien i Midt-Norge utvides og Ormen Lange-anlegget på Aukra kommer i full drift. Med så lave priser som nå, vil ikke det bety så veldig mye for en normalhusholdning, men neste gang det kommer en kald og nedbørfattig vinter, kan prisene virkelig gå i taket. Da gjelder det å ha ENØK-tiltakene klare. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964

Faksimile fra kraftbørsen Nordpool.