– Ikke bare er bruk av en aluminiumsblanding i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus Salaris fordyrende og med dagens bevilgninger forsinkende – det er også å finne opp kruttet på nytt. Dette sier Vidar Skiri, leder i Rauma elveeierlag, til Åndalsnes Avis. I lørdagsutgaven av avisa kan du lese alt om økonomiske utregninger som er gjort – utregninger som viser at trumfer myndighetene gjennom at det skal brukes en blanding av aluminium og svovelsyre til behandlingsprosessen, vil vassdraga i Rauma være fylt av laksedrepende parasitter i lang, lang tid framover.